image

Mesleki yeterlilik kurumu içerisinde tanımlanan ‘KOBİ danışmanı’ artık bir meslek. Mesleki standartları belirlenen ve belirlenen standartlar üzerinden  yazılı ve sözlü olarak iki etaptan oluşan bir sınava tabi tutulan danışmanlar başarılı oldukları takdirde akredite KOBİ danışmanı oluyor. Türkiye’de ilk kez şubat ayında açılan sınavlar sonunda başarılı olan adaylar mesleki yeterlilik kurumu tarafından akreditasyon belgelerini almaya hak kazandı.

Türkiye’de uzun yıllardan beri konuşulan KOBİ danışmanlığı ile ilgili mesleki standartların getirilmesi ve akredite edilmesi ilgili konular uzun süren müzakereler  ve konuyla ilgil tarafların görüşleri alındıktan sonra  2013 yılında resmi gazete yayınlanarak yürülüğe girdi. Meslek standartı ile birlikte KOBİ danışmanı, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişi olarak belirlendi. 2017 yılının başında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından  TÜRKAK ve MYK’dan akredite edilmiş tek kurum olan Sakarya Üniversitesi kontrolünde ilk sınavlar yapıldı. Zor bir sınav sürecinden geçen adaylardan bazıları ‘KOBİ danışmanı’ belgelerini alarak hizmet vermeye başladı.

 

Her isteyen ‘‘KOBİ danışmanyım’’ diyemeyecek

Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,  KOBİ danışmanlığı ilgili yaptığı açıklamada ‘Yeni uygulamayla birlikte, artık her isteyen ben ‘KOBİ Danışmanıyım’ diye hizmet sunamayacak. KOBİ’lerimizin nitelikli danışmanlardan hizmet alması sağlanmış olacak” ifadelerini kullanmıştı. KOBİ’lere, rekabet güçlerini artıracak, büyümeleri için yol gösterecek, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak taktikler verecek, karşılaştıkları sorunlar karşısında çözüm önerileri sunacak olan KOBİ Danışmanlarının bir anlamda aile hekimleri gibi çalışacağını belirten Bakan Ergün; Artık önüne gelen, ”Ben KOBİ danışmanıyım, Gel sana danışmanlık hizmeti vereyim” diyemeyecek. Kimin ne hizmeti verdiği belli değil. Birçok insan küçük-orta boy işletmeyi,  KOBİ’leri peşlerine takıyor,  doğru-yanlış birtakım bilgilerle onları yönlendiriyor. Yanlış istikamete de yönlendirenler var, bilmiyoruz.  Şimdi tüm bu sorunların önüne geçmek için KOSGEB’e bir görev yükledik. Mesleki Yeterlilik Kurumuyla birlikte çalışılıyor. KOBİ’ler bundan sonra belgelendirilmiş danışmanlardan ve bu danışmanlarla çalışan danışmanlık şirketlerinden hizmet alacaklar’’ demişti.

 

‘Yeterli olup olmadığımızı devlet kontrol ediyor’

Türkiye’nin ilk  KOBİ danışmanlarından olan ARİÇ danışmanlık şirketi kurucusu Barış ARİÇ,  ‘‘Her geçen büyüyen dünyada ayakta kalmak isteyen işletmeler, yoğun ve artan rekabet baskısı ve değişen ekonomik koşullar karşısında stratejik düşünüp farklı alanlarda uzman firmalardan danışmanlık hizmeti almak durumundalar. Bu Avrupa’da çokca kullanılmasına karşın bizim ülkemizde çokca yaygın bir kültür değil. Çünkü ülkemizdeki danışmanlık kavramı mesleğe tam oturan bir kavram olarak algılanmıyor. Bunun sebebi de mesleki dezenformasyon. Bugüne kadar danışmanlık hizmetinin herhangi bir standartı olmadığı için uzman olsun olmasın herkesin yaptığı bir meslek olarak görülmekteydi. Bu sebeple pek çok işletme yanlış yönlendirmeler nedeniyle sıkıntı yaşadı yada yanlış strateji uyguladı. Bu durum işletmelerin kafalarında çok büyük soru işaretleri oluşturdu. Devlet işletmelere danışmanlıkta akreditasyon sistemi getirerek bu soru işaretlerini kökten kaldırmış oldu. Çünkü mesleki yeterlilik kurumu yaptığı sınav ve mülakatlar ile işletmelerden önce danışmanların yeterliliklerini ölçerek danışmanlık hizmeti alacak işletmelere bir güvence sağlamış oldu. Kısaca ‘Devlet, ben bu danışmanın senin işletmene danışmanlık hizmeti vermesi hususunda yeterliliğini onayladım’ demiş oldu. Böylelikle işletmelerin endişeleri ortadan kaldırıldı. Devamında bizim gibi danışmanlarla çalışılması için teşvikler getirildi, daha getirileceğini tahmin ediyorum. Bu teşvikler sayesinde işletmelerin danışmanlık hizmetleri için ödenecek ücretlerin bir kısmını  KOSGEB tarafından karşılanmasının önünü açtı. Böylelikle işletmeler mali yükümlülüklerinin bir kısmından da kurtulmuş oldu. Ülkemizdeki KOBİ’lerin yurtdışı ve yurt içi pazar araştırmaları, ulusal ve uluslararası yatırım teşviklerin takibi ve projelendirilmesi, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve işletme yönetimi gibi temel işletme unsurları üzerine akredite KOBİ danışmanlarından danışmanlık almalarını tavsiye ederim.