Kosgeb Kobi Danışmanı

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI VE KOBİ REHBERLİĞİ SİSTEMİ

KOBİleri güçlendirmek ve rekabet edilebilirliklerini artırabilmek için Mesleki yeterlilik kurumu içerisinde ‘KOBİ DANIŞMANI’ diye yeni bir meslek oluşturuldu. Getirilen yeni sistemde devletin onayladığı  KOBİ danışmanlarından KOSGEB’in kontrolünde bir havuz oluşurulacak. Oluşturulan bu havuz ile işletmeler akredite danışmanlardan hizmet alacak ve aldığı hizmet karşılığı danışmanlık ücretleri devlet tarafından karşılanacak.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

İşletme yönetimine ilişkin kavramları tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin işletme stratejilerini değerlendirme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

Finansal yönetime ilişkin kavramları tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin finansal verilerinin, sektör ve rakipleriyle kıyaslanmasına yönelik değerlendirme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin piyasadaki uzun vadeli sözleşmeye bağlı rekabet yapısını değerlendirmeye yönelik finansal analiz yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

İnsan kaynakları yönetimine ilişkin kavramları tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’de çalışan oryantasyonu ve eğitimleri ile ilgili süreçleri değerlendirme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ çalışanlarının motivasyonu ve motivasyon geliştirme, teşvik süreçlerine ilişkin değerlendirme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunduğu hizmeti yasal hükümlere uygun olarak sonlandırır.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

Çalışan görev tanımları ile görevde yükselme süreçlerini ve değerlendirme kriterlerini açıklar

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasayı (pazarı) analiz ve değerlendirme yöntemlerini (pazar bölüm/bölümleri ve fiyat yapısı, rekabet yapısı, mal/hizmet yapısı, pazar payı, talep yapısı vb. açısından) açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’yi müşteri yönetimi (müşteri verimliliği, müşteri beklentileri, müşterinin yapısı ve demografik özellikleri) açısından analiz ve değerlendirme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

Üretim yönetimine ilişkin kavramları tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye uygun üretim modelini belirleme yöntemini ürün özellikleri, ürün çeşitliliği, firma ölçeği ve kaynakları vb. unsurları dikkate alarak belirler.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin sipariş ve depo yönetimini değerlendirme kriterlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin mevcut durum analiz sonuçlarını raporlama yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmetin kapsamını, hedefini ve süresini proje yönetimi ilkelerine göre tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmetin gereklerine uygun olarak kullanacağı kaynakları tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmetin gereklerine uygun olarak hizmet süreçlerini tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

Stratejik yönetime ilişkin ilkeleri tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’de oluşturulacak örgütsel yapı ve süreçleri belirleme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecinde oluşabilecek riskleri tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

Riskleri izleme ve kontrol yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecinde belirlediği kontrol noktalarında yapılacak değerlendirmelere yönelik kriterleri açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecini izleme ve değerlendirme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ danışmanlığı hizmet süreçlerine ilişkin dokümantasyon, arşivleme ve doküman güncelleme yöntemlerini tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin faaliyet yapısı ile faaliyette bulunduğu piyasanın analizi ve değerlendirilmesine yönelik kriterleri açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin mal ve hizmetinin üretim, satış, sunum gibi hususlarına ilişkin yasal kısıtlarını içeren mevzuatları açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin mal ve hizmetinin üretim, satış, sunum gibi hususlarına ilişkin yasal kısıtlarını içeren mevzuatları açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin yatırım plan ve kararlarına ilişkin değerlendirme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki birleşme/devralma eğilimlerini belirleme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin ücret ve işe alım politikaları, çalışan seçim kriterleri ile personel devir hızı değerlendirme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’de çalışan oryantasyonu ve eğitimleri ile ilgili süreçleri değerlendirme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunduğu hizmetin izleme ve değerlendirmesine ilişkin standart ve yöntemleri açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ çalışanlarının performans değerlendirme süreçleri ve performans ölçüm kriterlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

Pazarlama ve satış yönetimine ilişkin kavramları tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmetlerin analizini; rekabet yapısı, talep yapısı, müşteri yapısı vb. hususları dikkate alarak tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’yi müşteri memnuniyeti açısından analiz ve değerlendirme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’de üretim yönetimini (üretim şekli, üretim planı, üretim kontrolü, kalite, maliyet, teslimat, fabrika yerleşim düzeni, bakım onarım vb.) değerlendirme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin hammadde ve satın alma yönetimini değerlendirme kriterlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin teknolojik durumunu, ürün geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini değerlendirme yöntemlerini açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin yüksek nitelikte alan uzmanlığı gerektiren sorununa ilişkin çözümleri sıralar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin iş kırılım yapısını belirler.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin sözleşmede yer alması gereken idari, mali, hukuki, mesleki vb. koşulları tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmetin gereklerine uygun olarak KOBİ dışından kullanılacak kaynakları (KOBİ politikaları, devlet teşvikleri ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar, KOBİ kredilerine yönelik garanti ve kefalet sistemleri vb.) mevzuatlarını açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmetten beklenilen çıktıları ve performans göstergelerini tanımlar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’nin hedeflerine ulaşmasında uygulayacağı stratejileri açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin faaliyetlerin zaman planlamasını açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecinde oluşabilecek risklere uygun alternatif çözümleri uygun yöntemlerle tespit eder.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecindeki kontrol noktalarını açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

Kontrol noktalarında yapılacak değerlendirme sonuçlarını uygulamalara nasıl yansıtacağını açıklar.

AKREDİTE KOBİ DANIŞMANI

KOBİ’ye sunduğu hizmete ilişkin raporlama yöntemlerini açıklar.

Many businesses, large and small, have a huge source of great ideas that can help them improve, innovate, and grow, and yet so many of these companies never think of using this amazing asset. What is this highly valuable asset? Its own people.

Türkiye’de ve yurtdışında pek çok firmaya farklı alanlarda danışmanlık hizmeti veren ve Türkiye’deki  İlk KOBİ Danışmanlarından olan Barış ARİÇ yeni KOBİ DANIŞMANLIĞI sistemiyle ilgili bilgiler verdi.

Kosgeb akredite kobi danışmanı ve Kobi Rehberi Barış Ariç

Türkiye’nin  gelişmiş ülkelerdeki iyi uygulamaları ülkemize getirdiğini belirten ARİÇ, böylelikle ülkedeki ticari kalkınma hızlandırılıyor. Mesleki standartların getirilmesi ve bunların denetlenmesi uygulaması, gerek Avrupa birliği gerekse diğer gelişmiş ülkelerde uygulanan bir konuydu. Ülkemizde de bunun yavaş yavaş işliyor olmasıda mutluluk verici. Çünkü pek çok farklı paydaş ile birlikte hazırlanan meslek standartı mesleğin kalitesini yükseltir.  Bu sistem sayesinde KOBİ Danışmanlığı mesleği için de bir takım standartlar getirildi. Bu standartlar baz alınarak adaylar  İşletme yönetimi, finans yönetimi, üretim, pazarlama gibi işletme temel faktörlerini de kapsayan 8-9 alandan ciddi yazılı ve sözlü sınavlar tabi tutuluyor. Bunlardan bir tanesinde bile başarısız olursanız belge alamıyorsunuz. Yani siz finansal konularda uzman olabilirsiniz, işletmeyi finansal olarak analiz edip KOBİ’ye gerekli stratejiler uygulama yeterliliğine sahip olabilirsiniz fakat eğer işletme yönetimi yada pazarlama v.b gibi diğer alanlarda  yeterli bilgiye sahip değilseniz yine bu belgeyi alamıyorsunuz. Bütün sınavları geçtiğiniz ve  belge almaya hak kazandığınızda ise akredite KOBİ DANIŞMANI oluyorsunuz. Bu noktada aslında devlet sizin yeterliliğinizi işletme adına önceden ölçüyor ve  hizmet süreci içerisinde de denetlemiş oluyor.

 

Danışmanlık ücretini KOSGEB ödüyor

Devletin KOBİ’leri kurumsallaşma ve markalaşma konularında desteklediğini belirten Barış ARİÇ;  Bu nokta da devlet getirdiği KOBİ Danışmanlığı uygulamasıyla bizim gibi danışmanlarla çalışan işletmelere ödedikleri danışmanlık ücretlerini geri iade ediyor. Böylelikle işletme sağlanan bu teşvikle işletme hem devletin onayladığı bir uzmandan yardım almış oluyor hemde daha az danışmanlık ücreti ödüyor.

 

 

Danışmanlarla çalışan bir KOBİ kurumsallaşma için önemli bir adım atmış demektir.

Ülkemizdeki özellikle KOBİ’lerin rekabet edilebilirliklerini artırabilmesi ve işletmelerini büyütebilmeleri için danışmanlık işletmeler adına her zaman ihtiyaç duyulan bir etmen. Fakat bu ihtiyaca karşılık danışmanlık konusu günümüzde işletmeler açısından özellikle KOBİlerde çokca faydalanılan bir durum değil. Bunun pek çok sebebi var. Geleneksel tarza yönetilen işletmelerde yöneticiler bir danşmanla çalışmayı işletmeye külfet olarak görmekte ve yapılması gereken faaliyetler sıralamasında en son sıralara yerleştirmektedir. Bu yanlış.  Dünya globalleştikçe ve büyüdükçe sizinde paralelinde onu takip etmeniz gerekir. Bunuda uzmanlarla çalışarak yapabilirsiniz.  Büyük ölçekli firmaların çok yüksek maliyetlere katlanarak farklı alanlarda konularından uzman danışmanlardan faydalanmalarının altında yatan sebep de budur. İşletmeniz çevrenizdeki değişkenlere ayak uydurabiliyorsa ayakta kalabilir.  Örneğin İnsanların dünyanın herhangi bir yerinden alışveriş yapması rekabeti artırsa da bunu iyi kullanabilirseniz ve strateji oluşturabilirseniz bu durum sizin için ‘yeni pazarlar’ anlamına gelecektir. Dolayısıyla bütün bu değişkenlere karşı işletmelerin geleneksel yapıdan sıyrılıp kurumsal bir yapıya geçmeleri işletme menfaatine olacaktır. Danışmanlarla çalışmaya başlayan bir işletme kurumsallaşma adına önemli bir adım atmış demektir.

 

 

Devlet desteklerini iyi takip etmek gerek

Türkiye’de farklı zamanlarda işletmelere çok faydalı olacak teşvikler açıklanıyor. Özellikle imalat sanayindeki firmalar için Makina techizat, yazılım, personel  konularında çok iyi teşvikler açıklanıyor. Yatırım yapacak işletmeler için çok faydalı destkler var.  Böylelikle işletmeler yapacakları yatırımlarda hem çok fazla öz sermaye kullanmadan hemde faizsiz kredi kullanarak bu teşviklerden faydalanabilirler. Sadece bu konu için bile bir danışmandan yardım alınmalı.

Profesyonel bir ekip Profesyonel işler