SİTE / APARTMAN YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Ülkemizdeki konut sektöründeki hızlı gelişim ve beraberinde yapılan toplu konut alanlarının artışı nedeniyle ‘Profesyonel Konut yönetimi’ kavramı önem kazandı. Böylelikle günümüzde pek çok konut profesyonel bir yönetim tercih etmektedir. 

Konutların profesyonel kadrolarla yönetilmesi sadece daha iyi yaşanabilir ortamlar oluşturmaktan ziyade aynı zamanda bu konutlarda yaşayan insanlarında yaşam standartlarını iyileştirmektedir. Özellikle site yönetimleri çokca ihtiyaç duydukları alanlar olan personel temini, takibi, temizlik, aidat yönetimi, teknik vb. konularda verimli bir süreç işletememektedirler. Bu hem yöneticilerin zaman kaybına yol açtığı gibi hemde maddi olarak siteye pek çok külfet getirmektedir.

 

Profesyonel yönetimlerde ise site maddi, manevi kazanç sağlaması yanında , yönetsel aksaklıklar yapılan planlı çalışma neticesinde sorunların önceden çözümlenmesi ile zamandan kazanılması sağlanmaktadır.

2018 APARTMAN YÖNETİMİ KATALOĞUMUZA GÖZATIN

imageKATALOG İNDİR
image

Geleneksel site yönetimlerinde görev dağılımı net bir şekilde belirgin değilken, profesyonel yönetim sistemleri sorumluluğu tek kişiye değil bağlı olduğu sisteme devreder.Böylelikle kurallar daha uygulanabilir ve denetlenebilir bir hale getirilmiş olur.

YÖNETİM MODELİMİZ

Kendi alanlarında uzman çalışanlarımızla beraber sitelerin mali, idari, hukuki, operasyonel konularında ilgili mevzuatlara uygun olarak sistemsel bir yönetim modeli izlemekteyiz. Kullandığımız yazılımlar sayesinde yapılan ve yapılacak olan bütün faaliyetler  site yönetimleri, ilgili kişiler tarafından rahatlıkla ulaşılabilmekte ve denetlenebilmektedir. Böylelikle şefaf bir yönetim oluşuturulmaktadır. Site içerisinde yaşayan site sakinlerinin ihtiyaç ve talepleri düzenli olarak takip edilerek  ortaya çıkan her sorunu daha yaşanabilir bir ortam sağlamaya fırsat yaratacağını düşünerek uygun ve kalıcı çözümler üretmekyiz.

 

Personel;

İşletme projesi kapsamında planlanan ve bütçelenen bütün faaliyetlerin gelir gider dağılımları , dairelerin aidat yönetimleri ve tahsilatlar tarafımızdan izlenmekte aynı anda kontrol edilmektedir.  Oluşturulan banka entegrasyonu sayesinde site ile ilgili tüm finansal hareketler sistem üzerinde yapılmaktadır. Böylelikle site yönetimleri ve site sakinleri bütün finansal faaliyetlere erişim sağlayabilmektedir.

Site içerisinde değerlendireceğimiz personelimizi site kültürü ve yaşam şekilleri göz önünde bulundurularak eğit / donat modeli ile istihdam edilmektedir.  Proje içerisi belirlenen sorumluluk alanları içerisinde görevlendirlmiş personele uygun talimatnagmeler hazırlanarak bu talimatlara uyulması hususunda ilgili yönetici tarafından daima denetlenmektedir

Finansal Yönetim;

İşletme projesi kapsamında planlanan ve bütçelenen bütün faaliyetlerin gelir gider dağılımları , dairelerin aidat yönetimleri ve tahsilatlar tarafımızdan izlenmekte aynı anda kontrol edilmektedir.  Oluşturulan banka entegrasyonu sayesinde site ile ilgili tüm finansal hareketler sistem üzerinde yapılmaktadır. Böylelikle site yönetimleri ve site sakinleri bütün finansal faaliyetlere erişim sağlayabilmektedir.

Teknik Yönetim;

Tesis’e ait tüm makina ve techizatlar için envanterler oluşturularak gerekli olan bakım ve kontrollerinin yapılması ve site sakinlerinin güvenli kullanımına sunulması için gerekli bütün teknik süreç teknik ekibimiz tarafından yürütülmektedir.

TESİS YÖNETİMİ
PERSONEL YÖNETİMİ
TEKNİK HİZMETLER
TEMİZLİK HİZMETİ

Site ve Apartman yönetimi alanındaki hizmetlerimiz

PERSONEL HİZMETİ

Site yönetimi esnasında ihtiyaç duyulan personelin iş analizleri çerçevesinde istihdam edilmesi, görev alanlarına uygun talimatnağmelerin hazırlanması, tüm yasal prosedürlerinin tarafımızdan yapılarak sorumluluk alanları içerisinde denetleme ve kontrolünün sağlanması,

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Apartmanlarınızın aidat yönetimi, makina techizat bakımı, temizlik gibi ihtiyaçlarının karşılanması

PEYZAJ HİZMETİ

Sitelerin görsel yüzü olan yeşil alanların korunarak, bu alanlarda bulunan bitki ve çiçeklerin tüm bakımsal ihtiyaçlarının karşılanması

MUHASEBE YÖNETİMİ

Kullandığımız yazılımlar ile site içerisinde yönetilmesi gerekli finansal ve bütçesel kalemlerin planlaması, uygulanması ve denetlenmesi

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Hizmet verdiğimiz sitelerde ihtiyaç halinde gayrimenkullerin kiralanması ve satılması hususlarında uzman personel ile gereken desteklerin verilmesi

TESİS YÖNETİM HİZMETİ

Yaşam alanlarının düzenlenmesi, koşullarının iyileştirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması adına site içerisindeki faaliyetler profesyonel ekipler tarafından yönetilmektedir. Bu noktada işletme planlarının hazırlanması ve yönetilmesi, site yönetiminin yönetim planı ve kat mülkiyeti kanununa göre ihtiyaç duyacağı hizmetlerin sunulması

TEKNİ DESTEK HİZMETİ

Tesis içerisinde kullanılmakta olan Asansör, jenaratör, yangın sistemi, merkezi ısıtma sistemi, elektrikli ve elektronik techizatlar gibi bakım onarım gerektiren araç ve gereçlerin periyodik olarak bakımlarının takibinin sağlanması

HAVUZ BAKIM HİZMETİ

Site içerisinde bulunan havuzların site sakinleri tarafından sağlıklık bir şekilde kullanılabilmesi için havuzların belirli periyodlarda kontrollerinin yapılması, böylelikle streil bir ortam oluşturulması

TEMİZLİK HİZMETİ

Ortak kullanım alanlarının uygun malzeme ve araçlar ile temizlenerek gerekli hijyenin sağlanması

GÜVENLİK HİZMETİ

Site içi güvenlik risk değerlendirmesinin hazırlanması, gerekli olan kurum yada kuruluşlara başvurularının yapılması ve süreçin izlenmesi, ilgili güvenlik personelin istihdam edilmesi

Profesyonel bir ekip Profesyonel işler