Sermaye sahiplerinin, hissedarların, rakiplerin ve tüketicilerin yoğun baskıları karşısında, yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları en etkin bir şekilde kullanma gereğini hissetmeleri işletme dışı kaynakların kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.Bu noktada işletmlerin rekabet güçlerini artırmaları için, yapılacak yeni