DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI

Tüm dünyada küresellşeme, hızlı teknolojik değişim, yeni oluşan pazarlar, müşteri beklentilerinn değişmesi gibi nedenler bunların sonucu ortaya çıkan ve her geçen gün giderek daha da ezici rekabet karşısında organizasyonlar daha stratejik düşünmek durumundadırlar.

Üretici firmaların ihracat kapasitelerini artımaları kendilerine yeni pazarlar oluşturmaları, İthalat yapan işletmelerin ise tedarikçi ülkedeki üreticilerle sağlam güvenli ilişkiler kurması önem arz etmektedir.  Yeni pazarlara girişte neler yapılması gerektiğini, nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilmek ve buna göre bir takım stratejiler üretmek işletmeleri rekabet ortamında bir adım öne geçirmektedir. Bu noktada işletmenin kurumsallık düzeyinin yükseltilmesi ve ihracat yapılabilir noktaya getirilmesinden noktasında ; ürün kataloglarının uygun standartlarda hazırlanması, tanıtım metinlerinin oluşturulması ve gerekli dillere çevirilerinin yapılması ve kurumsal kimliklerinin oluşturulması, daha sonra müşterilerimizin ürünlerinin pazarlanacağı hedef pazarlarının tespit edilmesi, bu bölgede işletme ve ürünlerin rekabet edilebilirliklerinin kontrolü , Pazar, Ürün, Fiyat, Logistik gibi pazarlama elemanları üzerinde araştırmalar yapılması,  müşteri ilişkilerinin yönetilmesi rakiplerinin analiz edilmesi ve daha sonra yapılan pazar araştırma sonuçlarının işletme yöneticileriyle paylaşılıp pazarlama stratejilerinin oluşturulması noktalarında çözümler sunmaktayız.

Uzmanlık Alanlarımız

Aynı şekilde ithalat yapan işletmelerin talep ettikleri ürünler için kaliteli , güvenli ve rakiplerine göre ucuz üretim yapan üreticilerin tespit edilmesi hususunda tedirikçi araştırmalarının yapılması, tespit edilen tedarikçiler ile işletme adına gerekli görüşmelerin yapılması hususunda yurtdışı ortaklarımızla birlikte çalışarak ihtiyaç duyulacak bilgileri en sağlıklı ve uygun şekilde sunmaktayız.

Stratejiler kontrol edilir

Dış Ticaret strateji gerektirir. Bunun için işletmenin varolan stratejileri kontrol edilir. Yoksa işveren ve örgüt ile birlikte oluşturulur.

Hedefler belirlenir

Belirlenen stratejiler doğrultusunda hedefler oluşturulur.

Planlama yapılır

Hedeflere ulaşmak için planlama yapılır.

Süreç yönetilir

Belirlenen hedefler doğrultusunda yapılan planlanan faaliyet süreçlerini yönetilir. Böylelikle hedeflerin ulaşılabilirlik durumları kontrol altında tutulur.

Raporlama

İlgili süreç hakkında işverenleri yapılanlar hakkında bilgilendirme adına süreç sonunda gerekli raporlama yapılır.

Müşterilerimizin Tercihleri
  • Pazar Araştırması
  • Ürün Araştırması
  • Üretici & Müşteri Ziyaretleri
  • Ürün & Sipariş takibi

Profesyonel bir ekip Profesyonel işler